Skip to main content

Tin tức sự kiện

ÓC EO HỌP MẶT ĐẦU XUÂN NĂM 2024
Chiều ngày 22/02/2024, UBND thị trấn Óc Eo tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Óc Eo.
ÓC EO TRAO TẶNG 200 PHẦN QUÀ
Nhận được sự hỗ trợ của gia đình cô Thuộc - TP Hồ Chí Minh. Sáng ngày 21/02/2024, UBND thị trấn Óc Eo tổ chức trao tặng 200 phần cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn.
ÓC EO TRAO TẶNG 100 PHẦN QUÀ TẾT 2024
Nhận được sự hỗ trợ của ni cô Cân - đến từ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. UBMTTQVN thị trấn Óc Eo vừa tổ chức trao tặng 100 phần quà tết cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn.
THỊ TRẤN ÓC EO TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
UBND thị trấn Óc Eo vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Nông nghiệp - Nông thôn

Sản phẩm địa phương

  • Ông Nguyễn Anh Dũng
    (Chủ tịch UBND thị trấn Óc Eo)

    0919.090.643
  • Ông Dương Hoài Nam
    (Cán bộ Văn phòng - Thống kê)

    0964.022.217